"Quan perdis no miris allò que has perdut sinó el que et queda per guanyar"